Правилник који су у обавези да поштују сви чланови ансамбала културно уметничког друштва

„Шумадија 05“и његових школа фолклора

 Члан бр. 1 : „ЧЛАНАРИНА“

Чланарина представља месечну рату сезонске надокнаде за фолклорни програм који члан похађа. Није могуће платити унапред за целу сезону, јер чланарина која је уплаћена на рачун никако се не може вратити члану чак ни приликом исписивања.

Чланарина се плаћа директно на проби код уметничког руководиоца. Доказ о уплати је признаница која се добија на лицу места.

Када из исте породице два члана плаћају чланарину, друго дете плаћа половину своје чланарине. Из једне породице највише два члана плаћају чланарину, што значи да треће дете похађа пробе бесплатно, као и сва остала деца из те породице.

Током јануара се плаћа чланарина која ће обухватити и термине у фебруару у износу једне и по чланарине (јануар + фебруар = једна и по месечна чланарина). За јун (у колико се у јуну пробе буду одржавале) се плаћа половина месечне чланарине. У случају Ускршњег распуста, без обзира да ли захвата април или мај, за те месеце се плаћа пуна чланарина.

Чланарина се плаћа у целости, без обзира на похађање проба. Изузетак је дужи изостанак од месец дана услед болести, где је и изостанак покривен адекватним лекарским уверењем. Тада је члан ослобођен плаћања чланарине током одсуства, тј. за месец у коме није похађао пробе не плаћа чланарину. Сваки члан на крају сезоне уобличи и боље или лошије научи (учинак не зависи само од броја проба, већ и од посвећености члана) све што је предвиђено планом и програмом за ту сезону, без обзира на одсуство. Ова одредба би такође требалo да делује стимулативно на чланове да редовније долазе на пробе.

Вођење евиденције о присуству на пробама врши се само због потреба КУД-а. Право на увид у евиденцију присуства имају искључиво уметнички руководиоци и руководство КУД-а.

Новоуписани чланови плаћају пуну чланарину за месец у коме су се уписали ако је упис извршен до 15. у месецу, а након 15. у месецу плаћају половину месечне чланарине.

Чланарина се плаћа на прве две пробе у месецу (најкасније до 10-ог у месецу) за текући месец. Ако је члан одсутан на тим пробама, чланарину доноси на првој проби по повратку.

Члан бр. 2 : „ПРОБЕ И  НЕРАДНИ ДАНИ“

Присуство родитеља на пробама зависи од дозволе основне школе у којој се закупљује простор за одржавање пробе, као и од процене уметничког руководиоца који води пробу да ли присуство родитеља омета нормално одржавање пробе.

Барем једном годишње биће организоване манифестације на којима ће се родитељ/старатељ уверити у квалитет рада и у напредак свог детета.

Пробе се не одржавају током зимског, пролећног, летњег распуста и паузе на тромесечју, који су одређени календаром школске године. Нерадни дани су државни празници, ненаставни дани према школском календару, 19. децембар – Свети Никола и 6. мај – Ђурђевдан.

Остале пробе би требало да се одрже, изузев оних проба које ће бити принудно отказане или померене за други термин. Пробе ће бити надокнађене у колико су отказане због спречености уметничког руководиоца да је одржи или КУД-а да му обезбеди замену.

У колико је група на турнеји, чланови који нису пошли на путовање немају пробе док се остатак групе не врати. Те пробе се не надокнађују.

Отказивање и померање проба се саопштава на последњој проби или смс – поруком на број мобилног телефона који је родитељ/старатељ у обавези приликом уписивања детета да пријави. У колико члан није присуствовао проби на којој је усмено саопштено одлагање или отказивање пробе, рачуна се да се распитао и да је примио информацију од осталих чланова који су присуствовали проби.

 Члан бр. 3 : „ОБАВЕЗЕ ЧЛАНОВА“

Старатељ је у обавези да упозна уметничког руководиоца о здравственом или било каквом другом проблему члана, како би тренирање било безбедније.

Чланови извођачких ансамбала су у обавези да јаве разлог (смс – порука) изостанка са пробе.

Промене бројева мобилних телефона обавезно је на време саопштити.

Чланови су у обавези да буду адекватно обучени за пробу, да долазе на време и да поштују овај правилник. За ствари које донесу на пробу и оставе у импровизованим свлачионицама сами одговарају.

Правило за опрему: патике (лагане и не исте у којима је члан дошао на пробу), опанци или балетанке (препоручљиво је одмах узети црне, које се користе у школи фолклора на јавним наступима). Одећа – лаганија. Чланови извођачких ансамбала обавезно морају имати и каиш.

Присуство на генералној проби за концерт, као и на проби пре генералне пробе је обавезно.

Ко задужи костим за јавни наступ, у обавези је да препегла „белину“, у колико је то неопходно. Након концерта обавезно опрати и испеглати само „белину“. Прање костима је на највише 30о . Костим се враћа на тачно уговореној проби или термину окупљања. У колико члан није у могућности да присуствује проби на којој је договорено враћање костима, обавезан је да пошаље по некоме костим.

Паковање за концерт је лично, и обавезно је за сваког учесника у програму.

Наступање на јавним наступима је на добровољној бази, тако да се испуњавање обавеза при паковању и пробању подразумевају.

Сваки члан је у обавези да на првом месту воли и поштује своје ближње, буде примеран ученик, студент, радник, … уважава друге чланове друштва и тек онда, уз задовољство, испуњава своје обавезе у друштву!

 Члан бр. 4 : „ОПШТЕ ОДРЕДБЕ“

Сваком члану је омогућено све што фолклор нуди: учење народних игара и песама, јавно наступање, упознавање са народном ношњом и традицијом, дружење у колективу, инострана путовања.

Правилник се налази на званичној интернет презентацији друштва – (www.kudsumadija05.org.rs). Сваки члан ће добити копију овог правилника.

Овај правилник је сачињен да бисмо унапредили и олакшали рад на пробама и усавршили функционисање друштва.

У Београду 15.01.2011. године.

Допуна 30.08.2015. године.

За КУД „Шумадија 05“ и његове школе фолклора

Др Иван Жмирић